Není třeba zdlouhavě vysvětlovat, že narůstající mobilita s sebou přináší kromě pozitiv i řadu negativ. Jedním z nich jsou i neustále se kupící hromady starých ojetých pneumatik, které mnohdy hyzdí nejen skládky samotné, ale i přírodu a prostředí kolem nás. Jejich likvidace je náročná. Přesto se však najdou společnosti, které si vzaly likvidaci pneumatik jako výzvu a hledají řešení, jak je ekologicky zlikvidovat a ještě navíc zužitkovat. Jednou z nich je například společnost Uniprospe, která navíc dává možnost i vám, jak na likvidaci pneumatik vydělat.

Pyrolýza vytváří cenné suroviny

Uniprospe vytvořilo inovativní způsob zpracování starých pneumatik, který se označuje jako pyrolýza. Během tohoto procesu likvidace nepotřebných pneumatik se při velkých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách a vzniká plyn, uhlík a olej – tedy celosvětově velmi žádané komodity. Společnost Uniprospe kromě samotné likvidace ojetých pneumatik zacílila také na využití získaných surovin, které zpracovává v cementárnách v České a Slovenské republice.

Investice s Uniprospe.eu, která vám dá vydělat

Tento proces zpracování pneumatik je velmi efektivní, ale zároveň také vyžaduje náročné technologie. Aby byla společnost schopna zajistit jejich financování, vystavila dluhopisy, prostřednictvím nichž získává finanční prostředky nikoliv od bank, ale od soukromých osob – za což jim nabízí velmi dobré zúročení. Její dluhopisy patří mezi krátkodobé, takže je investice s Uniprospe.eu velmi výhodná. Dluhopisy totiž neváží investované peníze dlouhou dobu a zároveň poskytují pevnou úrokovou sazbou 9,5 % p.a. s výplatou úroků každého půl roku. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč se splatností investované částky k 31. 12. 2022.

Pokud tedy máte nějaké volné prostředky, které byste mohli investovat, je podpora likvidace starých pneumatik a jejich opětovné využití v podobě druhotných surovin skvělým řešením. Podpoříte životní prostředí a ještě na tom vyděláte – a to už má smysl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.