Převodové motory jsou jednou z možností elektromotorů, které mohou být v určitých podmínkách tím nejlepším možným východiskem. Standardně se elektromotory s převody používají tam, kde mohou být rozdílné podmínky provozu v rámci různého časového kvanta.

To je trošičku odbornější definice převodových motorů, ale i v jednoduché variantě je to opravdu jednoduše srozumitelné. Bez převodů jsou elektromotory schopné pracovat jenom v takových podmínkách, kde je jejich okolí stále stejné. Nemění se tak odpor, sklon a další důležité vlastnosti. A pro další případy jsou tady naopak elektromotory s převody.

Jak fungují převodové elektromotory?

Funkce převodových motorů je velice jednoduchá. Ve své podstatě jde o to, že pokud se změní nějakým způsobem podmínky v okolí elektromotoru na jednodušší nebo těžší, tak se také mění převod tak, aby se tím vyvážil rozdíl. Například při zhoršení podmínek, což může být například jízda do kopce nebo plavba proti proudu, se automaticky změní převod na takový, který umožní provoz bez zbytečné ztráty výkonu. Díky tou převodové motory Bühler pracují spolehlivě i ve velice proměnných a specifických podmínkách.

Šnekové převodovky za pár korun

Převodové systémy nemusí být automaticky extrémně drahé. Můžeme se totiž dostat i k takovým mechanismům, které jsou velice jednoduchým řešením bez obtíží. Nejstandardnějším případem jsou šnekové převodovky Bühler, kde se potkáváme se zajímavou skladbou vlastností, kterou ještě více umocňuje fakt, že se jedná o minimálně náročnou záležitost, co se týče financí. Přitom mají i vysokou spolehlivost, jen se musíme smířit s mírnými ztrátami výkonu a horším točivým momentem.

Planetové převodovky s dokonalým během

Jsou ale systémy, kde je kvalita běhu naprosto zásadní záležitostí. V takovém případě se na převodových systémech rozhodně nesmí šetřit a přichází na řadu nejkvalitnější řešení, kterým jsou planetové převodovky Bühler. U nich je jednou z těch nejspecifičtějších věcí fakt, že se jedná o velice kvalitní a citlivé převodovky. Přitom mají jedinou nevýhodu v tom, že mají nízkou servisní přístupnost kvůli kompletnímu zapouzdření mechanismu. Ten je ale díky zapouzdření zároveň ve vysokém bezpečí.

Leave a Reply

Your email address will not be published.